ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι ο κ.Ααρόν Καραογλανιάν έχει διοριστεί στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και Υπόλογου Διευθυντή της Εταιρείας με ισχύ από 13 Μαρτίου 2014 σε αντικατάσταση του Κυβερνήτη Θεόδωρου Ιωαννίδη.

14 Μαρτίου 2014