ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») πληροφορούν το επενδυτικό κοινό ότι την 10η Μαρτίου 2014 έχουν συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Middle East Airlines για πώληση της βραδινής χρονοθυρίδας που διαθέτουν στο Αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου για το ποσό των 6,300,000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πώληση της χρονοθυρίδας περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Εταιρείας το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνεπεία της πιο πάνω συμφωνίας, από τις 25 Μαρτίου 2014 οι Κυπριακές Αερογραμμές θα εκτελούν καθημερινά μία πτήση προς και από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου με αναχώρηση από την Λάρνακα στις 10 π.μ. (CY346) και άφιξη στο Λονδίνο στις 13.05 τοπική ώρα και αναχώρηση από το Λονδίνο στις 14.25 (CY347) και άφιξη στη Λάρνακα στις 21.00.

13 Μαρτίου 2014