Χρονοδιάγραμμα Πτήσεων για Ηράκλειο
Larnaca to Heraklion Heraklion to Larnaca
Days Dep Arr Flt no Stops A/c Days Dep Arr Flt no Stops A/c
1-3---7 1530 1700 CY 468 0 319 1-3---7 2110 2235 CY 469 0 319
----5-- 1530 1700 CY 468 0 320 ----5-- 2110 2235 CY 469 0 320
Rhodes to Heraklion Heraklion to Rhodes
Days Dep Arr Flt no Stops A/c Days Dep Arr Flt no Stops A/c
1-3---7 1750 1840 CY 468 0 320 1-3---7 1930 2020 CY 469 0 320
----5-- 1750 1840 CY 468 0 320 ----5-- 1930 2020 CY 469 0 320